tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
To perform oral sex on a female.
Bob said, She wanted me to lick the lizard.
viết bởi johnnyonthespot22 02 Tháng tám, 2010