tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
eating a pussy after you've blown it
viết bởi Hazza 21 Tháng năm, 2003