tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
To do crystal meth.
Charly was very geeked after he licked the rock.
viết bởi Matthew Pryce 20 Tháng một, 2004