tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Any one individual that sucks on a mans testicles
You see that bitch Kara? She's a lickyballbiatch
viết bởi Anonymous 05 Tháng mười, 2003