Top Definition
"like i give a fuck"
viết bởi Doug 03 Tháng mười hai, 2002
Acronym popular on IM chat - short for Like I Give A Fuck
g1979h: I'm getting a raise this week!
djmspbeats: LIGAF
g1979h: aw c'mon
viết bởi Lexicop 14 Tháng sáu, 2010
Shortening of the phrase "Like I Give a Fuck"
Guy1:Hey, I heard Mark has bee talking crap about you.
Guy2: LIGAF what he thinks.
viết bởi Objectionable Pretzel 29 Tháng chín, 2012
like i give a flying shit
girl 1: i just got a new iPad.
girl 2: ligafs!
viết bởi cajux 26 Tháng bảy, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×