tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The amount of something, usually meaning a lot.
I love you like a fat kid likes cake!! <3
viết bởi NotTheFatKid 06 Tháng mười hai, 2010