tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
derogatory term for a muslim, a person of islamic faith
a bunch of lim-lams flew planes into the World Trade Center on 9-11.
viết bởi George Tiberius Lambert 01 Tháng mười, 2013