tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
means to have a good bum.
wow me and you mum had a good limith!
viết bởi liam smithsssssss 14 Tháng năm, 2008