tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
Laughing in my liver
Somebody did something funny or stupid and you say I was LIML!
viết bởi Clynn84 25 Tháng hai, 2011