tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a sexual task involving, "four whores and seven queers to blow."
Hey Ricky, tonight the boss wants a Lincoln Stretch.
viết bởi urkzik 25 Tháng chín, 2013