tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
the act of laughing internally
you're alone and someone makes a joke via social network.... linternal
viết bởi lyn ternall 04 Tháng mười hai, 2010