Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
A greeting between linux users. Linux + Knucks = Linucks
Sys Admin 1: "Dude, just installed the latest debian distro."
Sys Admin 2: "NICE MAN, LINUCKS."
viết bởi SirBlondie 24 Tháng một, 2009
12 5

Words related to linucks:

greeting knuckles knucks linux nerd os