Top Definition
when a lion and a hippo fall in love and make babies.. they have lippos.
alex: i love you gloria
gloria: i love you too.. lets make some lippos
viết bởi * - * - * - * - * - 12 Tháng mười hai, 2006
a fat,ugly,hideous,annoying,dumb,stupid child that is madly in love with Timmy even though he has no idea who she is
Lili is a very big Lippo
viết bởi Pwizzle 07 Tháng ba, 2005
Lili + a hippo = Lippo. One of the worst creatures. A Lippo is an idiotic, fat, moronic, retarded girl names Lili, when compared to a hippo, she is much worse, thus being a lippo. She is a lippo, who becomes a nympho when thinking about Timmy.
Lili Bivings is a lippo.
viết bởi Fo' shizzle 19 Tháng ba, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×