tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
Extremely talented bueatiful musician in the heavy metal band kitty
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm LISA MARX MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
viết bởi Brad Mason 23 Tháng ba, 2005