tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Belle Trudnak
One of the most white girls in Louisiana she's literally the most typical white girl
viết bởi Typical whitegirl 26 Tháng năm, 2014