tìm từ bất kỳ, như là bangarang:
 
1.
The ability to stay for days on end at the virginia tech math emporium.
Damn, mike is living the dream at the empo.
viết bởi miked06 14 Tháng mười hai, 2008

Words related to living the dream at the empo

emporium math tech virginia tech vt