Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Someone who has not experienced even the basic pleasures of life.
Shannon has never tried a hamburger; she's been living under a rock this whole time!
viết bởi bradster 11 Tháng tư, 2014
0 0