tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
getting a blow job from a chick named liz.
joe: i got the worst case of the blue balls, man.

stan: sounds like you need a liz bliz.
viết bởi liz bliz 23 Tháng ba, 2009