Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Slang for Long John Silver - the rockin' fast food joint wit' fish, chips, da whole deal....
"Dang, bro! There's a line at the drive thru at Lizzle Jizzle Sizzle!"
viết bởi Traci Jaye 12 Tháng chín, 2004
5 5