tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Skinny, Pre-posessing member of the male sex

"look at that lad! talk about a lizzo!"
viết bởi KINGRUDOLPH 07 Tháng bảy, 2008