tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
to look at porn sites on the internet.
joe: hey rick what are you doing ?
Rick: im lkjhgf on the computer
viết bởi john doe 12 Tháng mười một, 2003