tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
laughing like a crazy motherfucker
blaine: and then everyone said "Jerbronie!"

brandon: haha jerbronie!? this fucking guy! i'm llacmf
viết bởi RyanMcThundercock 05 Tháng chín, 2010