tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A place where you go to get blazed.
He is doing kunger-hana in llanblethian!
viết bởi Paul from Clydach Jones 23 Tháng sáu, 2007

Words related to llanblethian

jones paul slang weed welsh