tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Totally hawt pink briton minstrel.
viết bởi Anonymous 17 Tháng hai, 2003