tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
laugh my mother fucking ass off so fucking hard i broke my mother fucking foot.
That was hilarious! lmmfaosfhibmmff!
viết bởi Chunkymanwithabs47 17 Tháng mười, 2010