tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
laughing my mother fuck'n ass off so hard
XoHoTtIeoX: thats dumb
BlOnDeFaB: LMMFAOSH!!!
viết bởi Alex 07 Tháng ba, 2005