Top Definition
Slang for Hello.
-Lo, Bob.
-Lo.
viết bởi low 12 Tháng một, 2003
Used to draw attention to something.
lo!
viết bởi John Adams 20 Tháng tám, 2002
lo means Hello, not lol
User I: hey
User II: lo
User I: what's funny?
User II: ??? nothing
User I: u said lol
User II: no, I said "lo", like "hello"
#hello #lol #lmao #lal #lo #llol
viết bởi dinomario10 11 Tháng bảy, 2008
1.The coolest person alive.

2. an extremely tall person
3. a dutchie
Ohmygosh, have u talked to loes? she is so tall!
#dutch #dutchie #tall #sexy #hot #rawr
viết bởi Rawrr55455 17 Tháng chín, 2010
A cooler quicker, lazier way of saying hello.
Jim: " 'lo!"

Frank: "who is this?"
#hello #hi #wazzup #yo #howdy
viết bởi JDub1983 24 Tháng sáu, 2008
Lack of Sex...
Jane: *sigh*
June: What's the matter? L.O.S(lack of sex)
#sex #joke #tease #confused #wonder
viết bởi PweetyVampire 04 Tháng sáu, 2010
A short hand version of hello.
'Lo Ronald.
viết bởi omgwtf 24 Tháng bảy, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×