tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
weird cunt who falls off bicycles and lives in daretontown.
'lodgy likes lollipops'
viết bởi maddiee; 14 Tháng sáu, 2008