tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
One who studies logic.
The logicologist was able to solve every Sherlock Holmes story.
viết bởi macduff 29 Tháng mười một, 2005