Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
Like lonely only a little lower.
He hasen't had any snatch in a while. He was loinly.
viết bởi GLENN KRONE 10 Tháng mười hai, 2004
36 4