tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a word used by puertorricans to call a girl
loka! how are you?
viết bởi frikinpsychobitch! 20 Tháng mười một, 2009
 
2.
Elizabeth! she loka
Lizzie almost jumped off the plane, shes LOKA!
viết bởi LOKO_Danny 30 Tháng mười hai, 2003