tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
when someone chokes on a liquid
That guy had a drink then started loking.
viết bởi A Bo 27 Tháng mười, 2007