tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
japanese origin, means "untouchouble"
i.e "oy blud, this law buk go is loksargn! innit"
viết bởi Mr Lok 16 Tháng hai, 2004