tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
1) loxunko
2) locqueseunne queaux
3) d14
loxun is a d14. :$
viết bởi blarg 30 Tháng chín, 2003