tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
a website 4 fagetz
 
duedz who r fagetz
 
viết bởi NJD 07 Tháng mười hai, 2004