tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
This is like lol except a bbq is tacked on for l33tness
Doug: So I told him I was gay and he caressed my thigh
Jonneh: lolbbq
viết bởi Jonneh 20 Tháng hai, 2005