Top Definition
Acronym for "laughing out loud but not really". Because how many times are you actually laughing out loud when you type "lol"?

Exactly.
Guy: ...That's what she said!
Dude: LOLBNR
viết bởi cattleman7x7 24 Tháng tám, 2007
The real version of LOL.
Stands for "laugh out loud, but not really."
When you type "lol" on the computer but you don't really laugh out loud.
Megan: LOLBNR!
Melissa: IKR?
viết bởi lolbnr 06 Tháng ba, 2009
Lolbnr= Laugh Out Loud, But Not Really. When you think something is funny, but you don't actually "Lol."
Rachael- "Hay look at dis cat vid"
Jeff- "lolbnr"
Rachael- "Wtf"
Jeff- "its funny, but im not literally laughing"
viết bởi Fobsessed68! 05 Tháng tư, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×