tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
bowls injected with laughing gas.
Mike: motherfucker! my lolbowls are attacking me again!
Brian: r0lbyr0lfr0lf@you
viết bởi r0lb 12 Tháng tư, 2006

Words related to lolbowls

l0fr r0lb r0lf rofl