Top Definition
During the release of GTAIV, the limited edition included a lock box. This box has caused many "lols" to occour.
Matt: Hey Mike, how will you protect your injured toe from being stepped on?

Mike: I might have to put it in the limited edtion GTAIV lock box. See GTAIV has cool stuff that works, unlike Halo 3 where I couldn't even wear that damn helmet.

Matt: Lockbox is cool...loxbox...lolbox.

Blake: Halo 3 > GTAIV. That damn box can't even fit the Master Chief helmet in it.

Mike: Shut up Blake, no one likes you.
viết bởi BWSparKeD 29 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×