tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
the combination of 'lol' and 'brb'. It means 'laughing out loud be right back'.
viết bởi bobnesslolbrb 15 Tháng tư, 2009

Words related to lolbrb

be right back brb laugh lol lol brb