Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
the combination of 'lol' and 'brb'. It means 'laughing out loud be right back'.
lolbrb
viết bởi bobnesslolbrb 15 Tháng tư, 2009
1 4

Words related to lolbrb:

be right back brb laugh lol lol brb