tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To delay
Yogi never wants to leave when I want to, he always lolligags
viết bởi yogip 22 Tháng chín, 2008
 
2.
To choke, the practice of sucking cock (fellatio) or performing oral sex like a lollipop but still choking.
Amber was sucking my cock like a fucking lollipop and still choked on it, what a lolligag.
viết bởi Vegas Bill 24 Tháng một, 2010