tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A hilarious golliwog with the tendency to steal. lol
Nigga, I just store your CD! LOLLIWOG!@!#!!@!
viết bởi Mr. Lif 01 Tháng hai, 2004

Words related to lolliwog

lol