tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

xu hướng

thư mục

mẫu tự

 
1.
Incredible amount of LOL to a retarded extent.
Guy 1: <Insert Funny Joke Here>
Guy 2: LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL
Guy 1: ... :/
viết bởi Louis EX 26 Tháng tám, 2008
 
2.
Shut up already!
Noob 1: Boobs!

Noob 2: lolololololololololololol
viết bởi Vena 17 Tháng chín, 2008