tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
laugh out loud in 1337 speak
lolz0rz d00d. taht R SOOOO FUNNY!
viết bởi Travis 08 Tháng mười hai, 2002