Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là french dipping:
 
1.
Another crazy variation for the acronym, lol (Laugh out Loud)
lolzavar, that guy got owned.
viết bởi Sirius123 08 Tháng năm, 2007
2 2

Words related to lolzavar:

lmao lmfao lol rofl w00t