tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a form of lol, except much funnier than anything that has happened that day
yo man i joke a funny joke
the one about the horse?
ya
lolzaz!!!
viết bởi mcbeasten 18 Tháng sáu, 2010