tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Slang; Derogatory term for an African American.
Look at that loman, he's eating fried chicken.
viết bởi Willy 25 Tháng hai, 2004