tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Cutting an object in long strips with a jagged cut....
i am long slanking the onions
viết bởi madsmom714 19 Tháng ba, 2010