tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
walking around with your wang hanging out of your pants
hey bro i can see your dick... O i know im long sleevein it!
viết bởi matt miller 16 Tháng mười một, 2002