Top Definition
When you hit that punani so hard and deep, the bitch can't walk for the next three days.
1)
"Yeah child, he longdicked me good, I look like I was riding a horse!"

2)
"Remember when I longdicked you, and broke your ovary?"
-Ghostface Killah
viết bởi osibisa 04 Tháng mười, 2007
v.t. Sexual act. To repeatedly push the penis fully inside the vagina or anus, then remove it to the head.
I longdicked him all night.
viết bởi Daiyama 27 Tháng hai, 2006
rape, force sexual intercourse.
i tried to talk to her but she wouldnt even holla at me, i guess im gonna have to longdick that bitch.
viết bởi ccnutmnkey 07 Tháng mười hai, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×